"HB Dead Sea Cosmetics" הוא מותג או קו מוצרים ספציפי שאתה מעוניין בו, מוצרי קוסמטיקה מים המלח כוללים בדרך כלל מגוון מוצרי טיפוח כמו חומרי ניקוי, קרמי לחות, מסכות וסרום המשלבים מינרלים מים המלח. מוצרים אלו ידועים לרוב בתכונותיהם הפוטנציאליות להזנת העור בשל הרכב המינרלים הייחודי של ים המלח