מותגים וחברות מים המלח מיצרים מוצרים שונים עם תוספות שונות ומגוון רמות מחיר לקהל בארץ ובעולם